Wanneer sluit ik het voorgaande boekjaar af?

Je gebruikt de knop “Afsluiten boekjaar” in ons programma pas nadat je administratie over het betreffende jaar compleet is én je eventuele correcties hebt geboekt.

Stap 1) Zorg er als eerst voor dat je administratie compleet is:

 • Alle verkoop en- inkoopfacturen dienen juist geboekt te zijn
 • Upload je bankmutaties t/m 31 december (per maand)
 • Verwerk alle privé onttrekkingen én stortingen (indien van toepassing)
 • Zorg ervoor dat je declaraties over de betreffende periode volledig zijn
 • Maak eventueel je Ritten en urenregistratie compleet

Stap 2) Veel voorkomende correcties en aandachtspunten

 • Reis- en verblijfskosten (lunch & diner)
 • BTW auto van de zaak Q4, kosten vallen in voorgaand boekjaar
 • Niet aftrekbare kosten zoals boetes
 • Aftrekposten en overige (Fiscale) regelingen

Stap 3) Klik op de knop Afsluiten Boekjaar?

 • De Knop afsluiten boekjaar zet alle kostenrekeningen op 0 in de beginbalans van het volgende jaar (periode 0). Dit is een memoriaal boeking die op het scherm komt. Hierin kun je handmatig wijzigingen in aanbrengen indien gewenst. Klik vervolgens op de knop OPSLAAN.
 • De winst of verlies wordt geboekt van => Resultaat lopend boeljaar naar Winstsaldo (onverdeeld resultaat) op de balans onder de rubriek Eigen Vermogen.
 • Als laatste stap Saldeer je de balansposten en wijs je de winst toe onder het Eigen vermogen, ook dit doe je in Periode 0 van het volgende boekjaar.

Na het afsluiten van het boekjaar kun je nog wijzigingen aanbrengen, het voorgaande jaar wordt niet geblokkeerd. Dit aangezien de software standaard terug naar het huidige jaar gaat en je dus bewust het jaartal aan dient te passen.

Tip: Mocht je twijfelen of je alles goed hebt ingevoerd en/ of je geen aftrekposten mist?  Laat je boekhouding controleren door een Accountant, boekhouder of financieel adviseur. Deze kun je gratis toegang geven tot je account. 

Als je het hele jaar al gebruik hebt gemaakt van Myfinance is alles al opgeslagen en hoef je ook geen backup van je bestanden en administratie te maken, dat wordt door ons automatisch gedaan!

LET OP: Tot 1 februari staat de knop 2018 in beeld. Daarna wijzigt deze naar 2019 en kun je “automatisch” 2019 afsluiten. Als je niets in 2018 hebt geboekt hoef je niets te doen.