Welke velden zijn verplicht?

In het hele programma kun je alle verplichte velden herkennen aan een *. Lukt het dus niet je gegevens op te slaan, kijk dan of alle velden zijn ingevuld. Vaak worden de verplichte velden of velden waar een fout in staat ROOD.

Deze velden zijn over het algemeen verplicht zodat je aan de wet- en regelgeving voldoet, zoals de verplichte gegevens op je factuur. Ook heeft het programma bepaalde velden nodig voor de juiste rapportage.